Định giá bóng đá ảo QB mới

Định giá bóng đá ảo QB mới

Mỗi mùa giải, các đội chuyển đổi QB với hy vọng tìm ra vị Tướng lĩnh đặc biệt sẽ dẫn họ đến chiến thắng. Phần lớn hoạt động này được tìm thấy ở vị trí QB dự phòng vì các đội muốn đảm bảo một QB chất lượng, đủ kinh nghiệm và có tài năng, thay thế cho đội của anh ấy trong trường hợp QB thực sự xuất phát bị tổn thương. Tất nhiên, điều này không áp dụng…

Read More Read More